Historia Parafii

Mikołaj Mzurowski w 1393 roku ufundował drewniany Kościół Parafialny w Rudołowicach, który w 1446 roku oddano pod opiekę Zakonu Kanoników RegularnychGrobu Jerozolimskiego – Bożogrobcom. Sprawowali nad nim pieczę do XVIII wieku.  Okres ten obfitował w tragiczne wydarzenia: w latach 1623-1624 w czasie najazdów tatarskich doszczętnie spalono kościół, wzięto w jasyr księdza wikarego Stanisława Radziejowicza.

W 1646 roku ksiądz proboszcz Marcin z Brzeska wybudował nową świątynię, stanowiącą prezbiterium dzisiejszego kościoła. W 1763 roku pożar zniszczył plebanię. W płomieniach zginął ksiądz wikary Walerian Ziębowicz, spłonęły księgi metrykalne, które odtworzył na podstawie zeznań wiernych i ocalałych fragmentów ksiądz proboszcz Konstanty Leszczykiewicz, Stróż Grobu Jerozolimskiego. Ostatnim proboszczem Zakonu Bożogrobców był ksiądz Adam Sopoćko, który sprawował swoją godność w latach 1775- 1804.

Pierwszy proboszcz diecezjalny – ksiądz Ludwik Olszański pełnił swoją funkcję do 1824 roku. Przez następne 29 lat proboszczem naszej parafii był ksiądz Walenty Włoszczański. W latach 1855-1894 godność tę pełnił ksiądz Aleksander Zacharski, który zasłynął w powiecie i kraju jako prekursor lecznictwa homeopatycznego. Jego następca ksiądz Feliks Stelcel- piastował obowiązki proboszcza do 1910 roku. W1894 r. wspólnie z Komitetem Parafialnym odnowiono wnętrze kościoła i przebudowano budynki gospodarcze.

W 1899r. powstał projekt przebudowy kościoła .W tym czasie pracami Komitetu Kościelnego kierował pan Władysław Górski, a po jego śmierci w 1903 roku obowiązki te przejął pan dr Aleksander Janowicz profesor Uniwersytetu Lwowskiego – właściciel Rudołowic. W tym też roku poświęcono nowy cmentarz. Utworzono go z wydzielonych po połowie parcel dworskiej i kościelnej. W latach 1903- 1905 rozbudowano kościół. Z cegły pozostałej z prac budowlanych powstała murowana dzwonnica oddana do użytku w 1905r, tym samym, w którym otwarto w Roźwienicy kaplicę p.w. N.M.P. Niepokalanie Poczętej. W 1910 r. probostwo otrzymał ksiądz Stanisław Lechicki, który zmarł 15 kwietnia 1954 r. i został pochowany na cmentarzu w Rudołowicach. Podczas jego działalności sprzedano pola plebańskie, a za uzyskane pieniądze odnowiono ołtarze i wybudowano plebanię. 

W czasie II wojny światowej parafianie zaopatrywali żołnierzy w odzież cywilną, natomiast proboszcz Stanisław Lechicki i ksiądz wikary Stanisław Pyrkosz na plebanii prowadzili tajne nauczanie dzieci i młodzieży. W 1941 roku Niemcy zabrali dzwony. Zostały ponownie odlane i zawieszone 8 maja 1945 roku w dniu zwycięstwa nad Niemcami.

W roku 1954 proboszczem został ksiądz Andrzej Piasecki, który przeszedł na emeryturę w 1982 roku. Za zgodą Kurii Biskupiej sprzedano po księdzu Lechickim duże 30 ha gospodarstwo, a za uzyskane fundusze ogrodzono cmentarz, ogród przy kościele i plebanii, kupiono nowe tabernakulum, ławki i organy. W 1958 roku Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza wprowadzono drugi odpust „Najświętszego Serca Jezusowego”, natomiast robotnicy ufundowali ze swych składek naturalnej wielkości figurę Serca Pana Jezusa. W 1981r. rozpoczęto budowę domu katechetycznego w połączeniu z wikarówką. W tymże roku w Roźwienicy przebudowano dom S.S. Zakonnych i ochronkę na kościół. W latach 1984 – 1987 został wybudowany kościół w Bystrowicach i poświęcony w 1987 r. przez Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka. W 1991 rozpoczęły się prace remontowe i konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Rudołowicach. Wymieniono więźby dachowe na całym dachu, pokryto dach i wieżyczkę nową blachą, zaizolowano fundamenty, odprowadzono wodę deszczową, wymieniono instalację elektryczną i radiową. Wymieniono tynki wewnętrzne i zewnętrzne, położono nową, marmurową posadzkę z izolacją i ociepleniem. Powstała też nowa zakrystia po prawej stronie kościoła. W 1998 roku dokonano konserwacji ołtarzy. Fundatorami wszystkich prac byli parafianie z Rudołowic. Główne remonty zakończono w 2000 roku. W 2004 roku wyremontowano dzwonnicę, odnowiono i zainstalowano do dzwonów napęd elektryczny.  

Od 2015 r. funkcję proboszcza piastuje ksiądz Mirosław Mateya


Scroll to Top