Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

Najmłodsze stowarzyszenie działające na terenie naszej miejscowości itd…

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudołowicach

Pierwsze wzmianki o Straży z Rudołowic znajdujemy w „Przeglądzie Pożarniczym” z 1892r. Gdzie przy pożarze w Łowcach wzmiankowana jest drużyna gaśnicza z Rudołowic w sile jednej sikawki.

Zespół pieśni i tańca FAMILIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach swoją działalność rozpoczęło w latach 50-tych XX wieku, udokumentowaną działalność prowadzi od 1960 r. W chwili obecnej zrzesza 17 aktywnych członków

KGW Rudołowice od początku swojej działalności koncentrowało swoje działania na pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru

Klub sportowy "BŁĘKITNI"

Najstarsze stowarzyszenie 🙂

Scroll to Top