RUDOŁOWICE to...

Być sobą u siebie... związani z Rudołowicami

kap. Władysław Gaweł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dr. Aleksander Radwan Janowicz

Dr. Alekander Radwan Janowicz ur. 16 sierpnia 1843 r. we Lwowie – zmarły 11 marca 1919 r. w Rudołowicach

Porucznik oddziału w powstaniu styczniowym, ranny w bitwie pod Polichną, wybitny członek palestry lwowskiej i Rady dyscyplinarnej oraz Komisji egzaminacyjnej adwokackiej

„W ostatnich latach życia po przejściu na emeryturę opóścił Lwów i osiadł w Rudołowicach w ziemi Jarosławskiej

Ten ukochany zakątek ziemi polskiej zastąpił mu wszelkie zaszczyty i godności ludzkie, on go też przyjął na spoczynek wieczny”
„Gazeta Lwowska” nr. 76 z 2 IV 1919 r.

Danuta Maria z Gawłów Lipińska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top