Nadanie imienia gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego szkole podstawowej w Rudołowicach

Wielkim świętem, jak też dniem uwieńczającym kilkumiesięczny okres starań o nadanie imienia naszej szkole w 170 rocznicę jej istnienia, stał się 28 września 2018 roku.  W tym dniu  nasza szkoła otrzymała sztandar oraz imię generała dywizji  Kazimierza Gilarskiego.

Uroczystość przebiegała zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem, który jednak nie uwzględnił wszystkiego. Zabrakło w nim wzruszeń, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom tego doniosłego święta. Obecne były od pierwszego momentu – wejścia do szkoły. Przypominała o wyjątkowości tego dnia wmurowana przy wejściowych drzwiach  tablica z wizerunkiem patrona upamiętniająca nasze święto, udekorowana w biało-czerwone bukiety róż scena znajdująca się w parku otaczającym budynek szkolny, ustawione ławki oczekujące znakomitych gości, jak też szkolne korytarze z gazetkami i okolicznościowymi wystawami przypominającymi sylwetkę generała pana Kazimierza Gilarskiego oraz długą, bo 170-letnią historię naszej szkoły. Nawet niebo zasnute od tygodnia ciężkimi chmurami rozjaśniło słońce.

Uroczystość rozpoczęła msza celebrowana przez abp  J. Michalika. Wyjątkowego charakteru nabożeństwu nadała asysta żołnierzy Garnizonu Jarosław oraz Reprezentacyjnej Jednostki Wojska Polskiego Garnizonu Warszawa, którego dowódcą był nasz patron.

Mszę zaszczycili swoją obecnością znakomici goście – rodzina generała: żona pani Maria Gilarska, córka Katarzyna, syn Piotr , brat Andrzej i  siostra Janina. Przybyli oni z rodzinami. Ze stolicy przyjechali przyjaciele – dowódcy Garnizonu Warszawa. Nie zabrakło  władz powiatu, gminy, wsi, emerytowanych nauczycieli i absolwentów, koleżanek  i kolegów  z rocznika 1955 r., którzy uczęszczali z patronem do naszej szkoły.  Licznie przybyli mieszkańcy Rudołowic, którzy w przeważającej mierze osobiście znali generała Kazimierza Gilarskiego.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło przejście z kościoła do szkoły. Uformowaną kolumnę prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Podczas  przemarszu czekała kolejna atrakcja – skoki spadochronowe oddane na stadionie wiejskim oraz przeloty samolotu tuż nad głowami ludzi podziwiających kunszt spadochroniarski.

Dalsza część uroczystości odbyła się już pod szkołą. Zgodnie z przyjętym ceremoniałem nastąpiło powitanie pocztów sztandarowych, odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie gości, przekazanie sztandaru przez rodziców wójtowi gminy, a następnie dyrektorowi szkoły panu Mariuszowi Baranowi oraz uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Potem nastąpił akt nadania imienia i wspólne odśpiewanie hymnu szkoły. Bardzo ważnymi punktami uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej naszego patrona  przez rodzinę oraz obecnych kapłanów, jak również posadzenie ku czci patrona Dębu Kazimierz  przez dzieci generała oraz lokalne władze. Wzruszającymi momentami okazały się przemówienia pani Marii Gilarskiej, w którym podkreśliła rolę domu rodzinnego w kształtowaniu życiowych postaw jej męża oraz odczytanie listu dowódcy Garnizonu Warszawa generała brygady Roberta Głąba, który wyraził zadowolenie z faktu nadania imienia generała dywizji  Kazimierza Gilarskiego naszej szkole oraz objął nas patronatem Garnizonu. Z dumą przyjęliśmy tak ważną dla nas deklarację.

Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych, konferansjerzy – absolwenci naszej szkoły pani Kinga Korneluk i pan Marcin Piątek zapowiedzieli część artystyczną obrazującą związek patrona naszej szkoły z Małą Ojczyzną. Rozpoczęli ją uczniowie klasy czwartej polonezem, następnie siódmoklasiści godnie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne przed tak wspaniałą publicznością. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, który zaczarował słuchaczy pieśniami patriotycznymi, szlagierami musicalowymi oraz przebojami filmowymi.

Tak doniosłej uroczystości towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń.  Rozpierała nas radość z otrzymania przez naszą szkołę imienia. Duma z faktu, że patronem jest absolwent naszej szkoły, człowiek znany w  środowisku, który rozsławił naszą małą ojczyznę w kraju. Wielkim zaszczytem było goszczenie znakomitych gości – Rodziny oraz Przyjaciół naszego patrona, a wyróżnieniem, że uroczystość odbyła się w asyście żołnierzy Jednostki Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Garnizonu Jarosław.

Mamy też świadomość, że jesteśmy jedyną w Polsce szkołą noszącą imię gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, dlatego pragniemy podołać temu wyzwaniu z pełną odpowiedzialnością.

  Uroczystość nadania imienia gen. dywizji Kazimierza Gilarskiego Szkole Podstawowej w Rudołowicach już za nami, o uroczystości można przeczytać na stronach:

Ekspres jarosławski

POD24 – telewizja

Scroll to Top