KATYŃ ocalić od zapomnienia

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Prezentacja streszczająca uroczystość

W dniu 28 września 2011 r. w Szkole Podstawowej w Rudołowicach odbyła się uroczystość posadzenia i poświęcenia Dębu Pamięci upamiętniającego jedną z ofiar Zbrodni Katyńskiej, kpt. Władysława Gawła. W ten sposób szkoła dołączyła do grona uczestników ogólnopolskiej, a nawet wykraczającej poza nasz kraj akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia", zainicjowanej w 2008 roku przez stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Celem programu jest uczczenie pamięci ofiar, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jeden katyński bohater. W programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje.

Katyńskie Dęby Pamięci posadzono już w USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze. Ogólna liczba posadzonych drzew przekracza już 4 tysiące. Rośnie też społeczne i cyfrowe archiwum danych o ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Zwykle bowiem zgłoszenie do programu staje się impulsem do odszukania przez uczestników, np. uczniów i nauczycieli, śladów życia i często bogatej działalności ich lokalnego bohatera. Informacje są często z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny lub lokalnej społeczności. Później te wszystkie materiały, przesłane wraz ze sprawozdaniem z uroczystości są zarchiwizowane i udostępniane w postaci cyfrowej na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl

 

Podobnie było w przypadku Szkoły Podstawowej w Rudołowicach, która wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii I Tradycji Rudołowic zgłosiła do Stowarzyszenia Parafiada chęć uczczenia pamięci osoby Kapitana Gawła.

Szkole i stowarzyszeniu udało się nawiązać kontakt z córką kpt. Władysława Gawła zamieszkałą w Rzeszowie, Panią Danutą Lipińską oraz wnukiem prof. dr hab. Krzysztofem Lipińskim. Po kilku spotkaniach udało się przygotować życiorys i zebrać pamiątki po bohaterze.

  

Kapitan Władysław Gaweł syn Macieja Gawła i Marii z domu Wnęk urodził się
30 maja 1890 r. w Roźwienicy. Przed pierwszą wojną światową rodzina Gawłów wyemigrowała do Ameryki pozostawiając jedenastoletniego chłopca pod opieką właściciela Rudołowic profesora Aleksandra Radwan Janowicza. Po ukończeniu jarosławskiego gimnazjum Władysław Gaweł studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, który ukończył w 1914 r. W czasie pierwszej wojny światowej odbył tzw. służbę jednorocznego ochotnika „Einjahrig – Freiwilliger” i uzyskał stopień oficerski. Wzięty do niewoli rosyjskiej powrócił na piechotę przekradając się lasami i bezdrożami spod Charkowa do kraju, aby służyć ochotniczo jako żołnierzWojska Polskiego w I Korpusie Wschodnim. W 1919 r. służył
w Dowództwie Okręgu Generalnego Lwów. Następnie w 32 pułku piechoty, potem przeniesiony do 57 pułku piechoty. Od 1921 w rezerwie z przydziałem do
59 pułku piechoty, od 1934 do 3 pułku piechoty Legionów. W tym czasie stał się właścicielem ¾ majątku Rudołowice, który odkupił od profesora Janowicza, ¼ pozostała własnością siostrzenicy Janowiczów - Wandy Kołakowskiej. Jako właściciel ziemski Władysław Gaweł rozpoczął studia rolnicze we Lwowie, gdzie poznał Marię Łastowiecką, córkę ziemianina, właściciela Hadel Szklarskich, z którą ożenił się w 1925 r.
Z tego związku 15 czerwca 1931 r. we Lwowie narodziła się córka Danuta. W latach trzydziestych prowadził ożywioną działalność polityczną, często opuszczając dom
i wyjeżdżając w sprawach służbowych do Warszawy. 30 sierpnia 1939 r. będąc porucznikiem rezerwy został zmobilizowany. Ostatni list do rodziny wysłał z miasteczka Sarny na kresach. Wzięty do niewoli sowieckiej trafił do obozu w Starobielsku. Jeden z sąsiadów Adam Kopecki – właściciel Morawska (korespondencja była jeszcze wtedy możliwa) napisał do żony Władysława „Jestem tu z Władkiem”.

W kwietniu 1940 roku korespondencja się urwała. Polskich oficerów rozstrzelano w Katyniu, Kozielsku, Miednoje, Charkowie. Żona Władysława do końca wierzyła, że jej mąż powróci
z wojennej zawieruchy.

 

Poprzez losy tego jednego człowieka młodzież poznała historię Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci, poświęconego kapitanowi Władysławowi Gawłowi, jaka miała miejsce 28 września 2011 r., była jednocześnie uczczeniem wszystkich ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na uroczystej akademii obecni byli znakomici goście, m.in. córka kapitana Władysława Gawła wraz synem Krzysztofem, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, przedstawiciele policji, straży pożarnej, władze oświatowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy Rudołowic. Na jej program złożyły się wykonane przez uczniów wiersze i piosenki oraz fragmenty listów zamordowanych w Katyniu oficerów do rodzin.

Następnie na skwerze przed szkołą nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia tablicy dokonali córka kapitan pani Danuta Lipińska wraz z synem Krzysztofem oraz Wójt Gminy Roźwienica. Symbolicznego poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii Rudołowice ks. Bernard Guzy, który odmówił modlitwę w intencji kapitana Gawła.

Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie Dębu Pamięci. Dokonali tego córka kapitana Pani Danuta Lipińska, wnuk kapitana prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, parlamentarzyści w osobach Pana Andrzeja Ćwierza, Pana Mieczysława Golby, Pana Mieczysława Kasprzaka, Proboszcz Parafii Rudołowice ks. Bernard Guzy, Wójt Gminy Roźwienica Pan Tomasz Kotliński, Sekretarz Gminy Roźwienica Pan Franciszek Liszka, Radni Gminy Roźwienica Pani Janina Krasiczyńska, Pan Jacek Zygmunt, Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku Pan Wojciech Mikłasz, Komendant Gminny OSP
w Roźwienicy PanJan Paszczyński, Sołtys Sołectwa Rudołowice Pan Józef Kud, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach Pani Maria Gilarska, V-ce Prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic Pan Tomasz Stec.

Po symbolicznym zasadzeniu „Dębu Pamięci” złożono wiązanki kwiatów i zapalno znicze i odśpiewano hymn państwowy.

W dalszej części organizatorzy zaprosili gości uczestniczących w uroczystości do obejrzenia wystawy poświęconej Kapitanowi Władysławowi Gawłowi oraz zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci.

Ostatnim punktem uroczystości była plenerowa projekcja filmu „Katyń”, która zgromadziła szeroką publiczność i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zaangażowanie uczniów, nauczycieli , pracowników Szkoły Podstawowej
w Rudołowicach, członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
w przygotowanie uroczystości udowodniło, że program „Katyń... ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o historii, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

 

galeria fotograficzna

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top