powstanie stowarzyszenia

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 29 lipca 2011 r., jest organizacją kulturalną, której celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury naszej miejscowości.
Misją Stowarzyszenia oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego, jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dla realizacji celów organizujemy spotkania, prowadzimy działalność wydawniczą i promocyjną naszej
Małej Ojczyzny.

Stowarzyszenie objęło swą opieką Szkolną Izbę Pamięci, wśród licznych eksponatów można zobaczyć tam między innymi zbiory etnograficzne i archeologiczne, wyroby rzemiosła ludowego, obrazy, mundury żołnierzy walczących w szeregach polskiej armii, przedmioty codziennego użytku, często dzisiaj nieznane, fotografie, dokumenty. Wszystkie te przedmioty ukazują nam nasze korzenie i uczą szacunku do dorobku pokoleń. Stowarzyszenie gromadzi także wideotekę z nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Rudołowic. Stowarzyszenie dokumentuje swoja działalność w Kronice. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Rudołowice są naszą Małą Ojczyzną, z którą związana jest nasza przeszłość i tradycje w których wyrośliśmy, teraźniejszość, nasze codzienne życie i aktualny stan najbliższego środowiska. Przyszłość Rudołowic zależy od nas samych, a zwłaszcza od młodego pokolenia. Bardzo ważne jest pielęgnowanie tradycji naszych przodków i poczucie przynależności do naszej Małej Ojczyzny.

Ludzkość zawsze będzie kroczyła po omacku, ku przyszłości, jeżeli nie będzie umiała korzystać z doświadczenia przeszłości".”

/Albert Mathiez/

TAK SIĘ ZACZĘŁO ...

W dniu 11 maja 2011 roku zebrała się grupa ludzi z pomysłem założenia stowarzyszenia, które pomogłoby promować wieś oraz integrować mieszkańców we wspólnym działaniu przyczyniającym się do rozwoju naszej miejscowości. Ustalono, że stowarzyszenie będzie działać na terenie Rudołowic i Gminy Roźwienica. Przygotowano wszystkie potrzebne dokumenty i rozpoczęto procedurę rejestracji. Wśród członków założycieli znaleźli się: Mariusz Baran, Tomasz Stec, Barbara Kowal, Maria Gilarska, Anna Piestrak, Edward Dejniak, Tomasz Kud, Augustyn Łanda, Anna Leja, Leszek Podpinka, Helena i Wiktor Gołębiowie.

Rozpoczęto zbieranie i archiwizowanie starych dokumentów, zdjęć, widokówek i wszelkich pamiątek związanych z Rudołowicami.

W lipcu 2011 roku stowarzyszenie zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymuje status prawny. Na spotkaniach MHiTR odbywają się projekcje zebranych materiałów. Szczególne emocje wzbudzają stare fotografie na których rozpoznawanych jest wiele osób, przyjaciół i znajomych. Ożywiają wspomnienia dawnych, minionych lat.

Z początkiem sierpnia 2011 r. został przygotowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic:

1/ Mariusz Baran - prezes zarządu

2/ Tomasz Stec - v-ce prezes zarządu

3/ Anna Piestrak - sekretarz zarządu

4/ Barbara Kowal – skarbnik zarządu
5/ Maria Gilarska - członek zarządu

6/ Edward Dejniak - członek zarządu

7/ Tomasz Kud - członek zarządu

foto: zebranie członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

statut stowarzyszenia

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top