X kwesta

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator
X Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
na Cmentarzu Parafialnym w Rudołowicach - podsumowanie
PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim, uczestniczącym w X kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza. Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuję ofiarodawcom, osobom organizującym kwestę, kwestującym, , osobom które pomogły przeprowadzić tegoroczną zbiórkę.
Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 2 listopada 2022 r. i potwierdzony liczeniem w banku. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano : 9423,44 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł 44/100).
Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu.
Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Metei – Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.
 
z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic
 
 
 
For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top