IX kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator
PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim, uczestniczącym w IX kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza. Stowarzyszenie Miłośników Historii
i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuję osobom organizującym kwestę, kwestującym, ofiarodawcom, które pomogły przeprowadzić tegoroczną zbiórkę.
Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 2 listopada 2021 r. i potwierdzony liczeniem w banku. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano : 8851,29 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden zł 29/100).
Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu.
Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Metei – Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.
z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top