podziękowanie VIII kwesta

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

VIII Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków

na Cmentarzu Parafialnym w Rudołowicach

 

 

Tegoroczna zbiórka funduszy na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, dała znacznie skromniejszy wynik niż w latach poprzednich. Z powodu pandemii nie odbyły się tradycyjne zbiórki pieniędzy do puszek.

 

W tym roku zbiórka do puszki oraz wpłaty dobrowolnych datków na rachunek bankowy (4 darczyńców) zastąpiły tę tradycyjną zbiórkę organizowaną
w Rudołowicach od 8 lat przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic.

 

Dzięki darczyńcom podczas VIII kwesty udało się zebrać 1105,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięć zł 00/100), która to kwota zostanie przeznaczona na kontynuowanie prac renowacyjnym na naszej nekropolii. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy mimo trudnej sytuacji postanowili wesprzeć naszą inicjatywę.

 

Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Matei - Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu
idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top