VII kwesta - podziekowanie

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Podziękowanie za udział w VII kweście.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim uczestniczącym w VII kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza. 
Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuje osobom organizującym kwestę, kwestującym, ofiarodawcom oraz wszystkim którzy pomogli przeprowadzić tegoroczną zbiórkę.
Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 1 listopada 2019 r. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano 6789,73 zł. (słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 73/100) i 3,20 euro (co po przeliczeniu kursu euro na dzień 01.11.2019 r. daje kwotę 13,44 zł.) Łączna kwota uzyskana podczas VII kwesty wyniosła: 6803,17 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset trzy zł 17/100). Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu. Podziękowania kierujemy również na ręce księdza 

Mirosława Matei - Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.

z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników
Historii i Tradycji Rudołowic

 

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top