VII Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Rudołowickiego cmentarza

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Inicjatywa zrodzona z potrzeb …

„Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku” – tak o nekropolii na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorff .

Naszą księgą kultury  jest Cmentarz Parafialny w Rudołowicach. Kryje świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii naszego regionu. Groby świadczą o pamięci kolejnych pokoleń, tworzących dzieje naszej Małej Ojczyzny. Spoczywają w nich ludzie szczególnie zasłużeni dla parafii, regionu, a nawet kraju.

 Wiele pomników i inskrypcji  znajdujących się w naszej nekropolii ma dziś historyczną i kulturową wartość. Niestety, w sposób dość brutalny potraktował je czas, warunki atmosferyczne, a nawet ludzie, podczas niewłaściwego odnawiania i nieumiejętnego przywracania im utraconego blasku. Stare, zabytkowe  groby, przewrócone krzyże, całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.

Tego właśnie niełatwego działania podjęło się Stowarzyszenie Miłośników Historii Tradycji Rudołowic próbując uratować to, co jeszcze można ocalić. Nie jest jednak w stanie zrealizować tych, jakże ważnych zamierzeń bez nakładów finansowych. Oczywiście, nie wszystkie nagrobki wymagają środków pieniężnych. Wiele jest czyszczonych i konserwowanych przez członków SMHIT Rudołowic oraz uczniów naszej szkoły– wystarcza dobra wola, trochę czasu i sił, by doprowadzić do porządku stary nagrobek...

Jednak renowacja  zabytkowych pomników wymaga fachowej ręki konserwatora  i nakładów finansowych. W tym przypadku potrzebna jest pomoc darczyńców.

To już po raz siódmy…

Już po raz siódmy zwracamy się do Państwa z podziękowaniem za każdy grosz ofiarowany na renowację zabytkowych pomników na Cmentarzu Parafialnym w Rudołowicach. Jesteście współautorami niewątpliwego sukcesu, jakim jest odnowienie kolejnego nagrobka, inskrypcji, rzeźby, czyli przywrócenia dawnego blasku naszej nekropolii.

Pierwszą kwestę publiczną, w celu zdobycia środków finansowych na konserwację starych grobów, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii Tradycji Rudołowic zorganizował 1 listopada 2013 roku. Od tego czasu jest prowadzona co roku w Dniu Wszystkich Świętych  od godzin porannych aż do zmierzchu. Udział w niej biorą członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele
i wolontariusze. Zawsze spotykają się z miłym przyjęciem, słowami wsparcia i datkami, które świadczą o trosce odwiedzających o  miejsce spoczynku swoich najbliższych. W poszczególnych latach zebrane zostały następujące kwoty :

  • 2013 roku podczas I kwesty                  2 533 zł 13 gr
  • 2014 roku podczas II kwesty                 4 431 zł 64  gr
  • 2015 roku podczas III kwesty                2 837 zł 87 gr
  • 2016 roku podczas IV kwesty                3 500 zł 00 gr
  • 2017 roku podczas V kwesty                 4 465 zł 59 gr
  • 2018 roku podczas VI kwesty                5 377 zł 72 gr

 Środki uzyskane podczas kwest w całości przeznaczono na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Podziękowania kierujemy również na ręce księży – Barnarda Guzego oraz Mirosława Matei - Proboszczów Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty.

 

Spacerkiem po alejkach Cmentarza Parafialnego w Rudołowicach.

 Spacerując alejkami Cmentarza Parafialnego w Rudołowicach można zauważyć i z dumą stwierdzić, że nie ma już grobów zaniedbanych i opuszczonych. Miejsca te objęli swoją opieką uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach  kultywując akcję „Światełko pamięci”, natomiast o renowację zabytkowych pomników zadbało Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic. Pieniądze, które zebrano podczas publicznych kwest stanowiły podstawę prac konserwatorskich, które wykonywano sukcesywnie.

 Jakie są widoczne efekty tych prac ?

 Najbardziej widocznym dla odwiedzających jest pomnik ks. Aleksandra Zacharskiego. Rzeźba Płaczącego Anioła starannie odnowiona stanowi nie tylko ozdobę naszego cmentarza, ale też jest jego znakiem rozpoznawczym. Została ogrodzona ozdobnym łańcuchem, a miejsce wokół wysypane białym  kamieniem. Nie mniej spektakularnym pomnikiem z Aniołkiem splatającym wianek jest nagrobek małej Emilki Mieroszewskiej. Renowacja tej rzeźby stanowiła prawdziwe wyzwanie dla konserwatora sztuki, a także członków Stowarzyszenia, którzy mieli przetransportować to dzieło do pracowni konserwatorskiej.

 W 2019 r wyremontowany został obelisk braci Dawidów - powstańców listopadowych, prof. Aleksandra Janowicza, Anny Zuker, Anny Pulit, Zofii Młynarskiej, Aleksandra Zacharskiego,

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top