Aleksander Radwan Janowicz

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

In memoria...

Aleksander  Radwan Janowicz

 

(ur. 16 sierpnia 1843 r. we Lwowie - zmarł 11 marca 1919 r. w Rudołowicach),

porucznik oddziału w powstaniu styczniowym, ranny w bitwie pod Polichną, wybitny członek palestry lwowskiej i  Rady dyscyplinarnej oraz Komisji egzaminacyjnej adwokackiej.

W latach 1867-1913 pracownik naukowy i nauczyciel Uniwersytetu Lwowskiego
w 1867 r. otrzymał doktorat, w 1881 r.
habilitował się jako docent prywatny procedury cywilnej, 

w 1883 roku mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 1887 r. zwyczajnym tego przedmiotu, zatrzymując docenturę z procedury cywilnej).

 

W ciągu długoletniej pracy profesorskiej piastował w latach: 1888/89, 1892/93, 1902/03), godność dziekana wydziału prawa, wykładał prawo publiczne i prywatne niemieckie, autor „Historii prawa niemieckiego”, unikatowego w literaturze naukowej podręcznika uniwersyteckiego, z powodzeniem walczył o wprowadzenie do Uniwersytetu Lwowskiego jako wykładowego języka polskiego zamiast niemieckiego, serdeczny przyjaciel młodzieży.

 

W latach 1900-1919 właściciel Rudołowic , który wpisał się w historię naszej miejscowości jako:

 

  • założyciel i pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołowicach, fundator wyposażenia strażnicy, na budowę której przeznaczył plac
    w centrum wsi,
  • prezes Komitetu Kościelnego, z inicjatywy którego  z wydzielonych po połowie parcel dworskiej i kościelnej utworzono  nowy cmentarz, poświęcony w 1903 r.
  • w latach 1903- 1905 kierował rozbudową kościoła.
  • w 1905 r. oddano do użytku wybudowaną dzwonnicę.

 

Działalność społecznikowską pana profesora Aleksandra Radwan Janowicza
w pełni charakteryzują słowa:

 

„W ostatnich latach życia zaszła w usposobieniu prof. Janowicza pewna zmiana/…/ po przejściu na emeryturę opuścił Lwów i osiadł w Rudołowicach w ziemi jarosławskiej.

Ten ukochany zakątek ziemi polskiej zastąpił mu wszelkie zaszczyty i godności ludzkie, on go też przyjął na spoczynek wieczny.

„Gazeta Lwowska” nr 76 z 2 IV 1919 r.

 

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top