Patriotyczna Droga krzyżowa

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Patriotyczna Droga krzyżowa ulicami Rudołowic

"Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył"

23 marca, w przedostatni piątek Wielkiego Postu mogliśmy uczestniczyć w niezwykłym misterium Drogi Krzyżowej, którą rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Rudołowicach. Po niej zgromadzeni wierni wyszli poza mury kościoła, aby w uroczystej procesji przez wieś przeżyć po raz kolejny historię śmierci Pana Jezusa zamkniętą w XV stacjach pasyjnych.
Tegoroczne rozważania przybrały dwubiegunowy charakter: religijny i patriotyczny. W ten sposób połączone zostały z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które przypadają w 2018 r. Ideą łączącą te dwa wątki to wolność, którą zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i społecznym osiągnąć można na drodze wyrzeczeń i cierpienia.
Rozważaniom ukazującym drogę do wolności narodu polskiego po II wojnie światowej przyświecała myśl Jana Pawła II: „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę” i taką właśnie zapłacili robotnicy: w Poznaniu 1956, podczas wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r. ,wystąpień w Radomiu i Ursusie 1976, czy „polskim sierpniu”1980 r. Natomiast w wymiarze jednostkowym wolność, jak twierdził Jan Paweł II: „Jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać do tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem”, a przejawia się w szacunku do drugiego człowieka, nieuleganiu nałogom, wierności przykazaniom Bożym nawet za cenę wyrzeczeń, czy niedogodności. 
Tegoroczne rozważania misterium Drogi Krzyżowej prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rudołowicach. Refleksje związane z historią kraju czytał dyrektor pan Mariusz Baran, natomiast rozważania religijne panie: Alina Januła, Anna Warzocha, Bernadeta Broda- Sycz, Maria Piątek, Maria Sęk, Bernadeta Makowska. Rozważaniami XV stacji – na temat patriotyzmu, który powinien wyrażać się nie w słowach, lecz konstruktywnym działaniu dla dobra Ojczyzny- wspólną modlitwę zakończył ks. proboszcz Mirosław Mateja.
Zapadał już zmrok, gdy krzyż - który na swoich ramionach od kościoła, poprzez kolejne stacje nieśli: ojcowie, matki, młodzież, ministranci, rodzice przedszkolaków, dziadkowie, babcie, róże różańcowe, sportowcy, strażacy- został wzniesiony ku górze nad głowami licznie zgromadzonych wiernych i oznajmił zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. W świetle pochodni i lampionów oświetlających drogę ludzie uczestniczący w tej niezwykłej uroczystości udali się do domów, rozważając w skupieniu zasłyszane podczas poszczególnych stacji nauki.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top