V kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

P O D Z I Ę K O W A N I E

      W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim uczestniczącym w V kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza.

      Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuje osobom organizującym kwestę, kwestującym, ofiarodawcom, oraz innym którzy pomogli przeprowadzić tegoroczną zbiórkę.

      Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 2 listopada 2017 r. i potwierdzony liczeniem w banku. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano 4 465,59 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 59/100)

      Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu .

      Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Matei - Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii

z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników

Historii i Tradycji Rudołowic 

Cmentarz – to księga kultury utrwalająca ślady historii – tak o cmentarzu na Powązkach mawiał nieżyjący już Jerzy Waldorf - należy o niego dbać, by pozostawał na zawsze miejscem godnego spoczynku. A taką księgą kultury w naszej „Małej Ojczyźnie” jest Cmentarz Parafialny w Rudołowicach.
Cmentarz Parafialny w Rudołowicach gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii naszego regionu. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszej Małej Ojczyzny. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Rudołowic. Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać.
Szkoda tylko, że niektórzy z mieszkańców naszej parafii nie dostrzegają piękna swej nekropolii. Może brak im świadomości, że niszcząc groby, niszczą pamięć. Winni zastanowić się nad tymi słowami ci, którzy niszczą stare nagrobki, wykopują krzyże, rozkradają to, co pozostało ze starych grobowców. A przecież te stare nagrobki to zabytki podlegające ochronie prawnej. Należy jednak zauważyć, że jest to nie tylko wykroczenie wobec prawa, to także występek wobec pamięci - pamięci jednostki i pamięci zbiorowej. 
Co po nas zostanie, jeśli my sami niszczymy przeszłość?
Stowarzyszenie Miłośników Historii Tradycji Rudołowic próbuje uratować to, co jeszcze zostało do uratowania. Możemy to czynić, jeśli uda się zebrać odpowiednie środki pieniężne. Oczywiście, nie wszystkie nagrobki wymagają nakładów pieniężnych. Wiele nagrobków jest czyszczonych i konserwowanych przez członków SMHIT Rudołowic oraz uczniów szkoły podstawowej – wystarcza dobra wola, trochę czasu i sił, by doprowadzić do porządku stary nagrobek... Jednak zabytkowe groby wymagają ręki konserwatora dzieł sztuki i środków finansowych.
Inicjatorem ratowania zabytków rudołowickiego cmentarza było Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic. Stowarzyszenie już dużo wcześniej współpracowało z miejscową szkołą podstawową, której uczniowie pod opieką wychowawców prowadzili co roku systematyczną pracę utrzymywania porządku na zabytkowych grobach cmentarza parafialnego.
Pierwszą kwestę publiczną, w celu zdobycia środków finansowych na konserwację starych grobów, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii Tradycji Rudołowic zorganizował w dniu 1 listopada 2013 roku. 
Kwesta jest prowadzona każdego roku 1 listopada od godzin porannych aż do zmierzchu Udział w niej biorą członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele i wolontariusze.
Podczas prowadzenia kwesty na cmentarzu będą rozdawane ulotki, na których prezentowane są nagrobki wyremontowane ze środków finansowych zebranych podczas kwesty oraz te, które wymagają odnowienia w najbliższym czasie. 
Dziękujemy księdzu proboszczowi Mirosławowi Matei, który ze zrozumieniem i pomocą podchodzi do naszej społecznej pracy na rzecz ochrony starych i zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Rudołowicach.
Przy konserwacji i renowacji grobów zabytkowych zachodzi konieczność korzystania z profesjonalnego wykonawstwa. Oprócz prac wymagających wiedzy o sztuce konserwacji, 
w ciągu całego roku kalendarzowego członkowie Stowarzyszenia wykonują bardzo prozaiczne prace - porządkują teren wokół grobów i wyrywają chwasty.
Inicjatywa otoczenia opieką zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym spotkała się z przychylnością wielu mieszkańców naszej miejscowości i okolic.
Zapraszamy do udziału w V kweście i liczymy, że uda nam się wspólnie przywrócić do świetności wiele zapomnianych i często bezimiennych pomników będących częścią historii naszej parafii.

 

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top