IV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

 PODZIĘKOWANIE

          W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim, uczestniczącym w IV kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza. Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuję osobom organizującym kwestę, kwestującym, ofiarodawcom, które pomogły przeprowadzić tegoroczną zbiórkę. 

         Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 2 listopada 2016 r. i potwierdzony liczeniem w banku. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 
         Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu. 
         Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Metei – Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.

z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników 
Historii i Tradycji Rudołowic

 

 

 

IV Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza

W dniu 1 listopada 2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic po raz kolejny przeprowadzona zostanie kwesta pn. „Ratujmy zabytkowe nagrobki rudołowickiego cmentarza”. Na XIX-wiecznym cmentarzu zachowało się jeszcze wiele zabytkowych nagrobków, a ich stan ulega ciągłemu pogorszeniu. Uzyskane podczas kwesty środki zostaną w całości przeznaczone na renowację, zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić.

W zbiórce uczestniczyć będą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rudołowicach posiadający imienne identyfikatory i odpowiednio oznakowane puszki kwestarskie. Kwesta podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przeprowadzona w godzinach 7.00 – 18.00. Liczymy na przychylne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy i zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich o wsparcie naszej akcji. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top