Cmentarz Choleryczny

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic informuje, że 14 września 2016 r. (środa) o godz. 17:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa
w Rudołowicach odbędzie się Msza święta, po której nastąpi procesja na cmentarz choleryczny, gdzie zostanie odprawiona Litania do Świętego Krzyża i nabożeństwo
za zmarłych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym ważnym dla naszej społeczności wydarzeniu.

Zarząd Stowarzyszenia 

 

W szczerym polu, na granicy Rudołowic, Bystrowic i Czelatyc znajduje się cmentarz choleryczny z początku XIX wieku. Spoczywają tam zmarli wskutek epidemii szalejących w tym okresie chorób: dżumy, cholery, tyfusu, czarnej ospy, czerwonki i innych, które zyskały wspólne miano – cholery.

 Pierwsze pochówki datowane są na rok 1813, a ostatnich dokonano w roku 1873. W  zbiorowej mogile usytuowanej z dala od ludzkich siedzib złożono ciała  mieszkańców :Rudołowic, Roźwienicy, Bystrowic i sąsiednich wsi. Ze względu na dużą ilość pochówków dokonywano je warstwowo, a w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby wylewano na każdą z kolejnych warstw gaszone wapno.

Szacuje się, że w typowej dla owych czasów zbiorowej mogile, pochowano prawie 200 osób  znanych z imienia i nazwiska. Liczbę oraz dane personalne ustalono na podstawie wpisów zawartych w księgach parafialnych.

Jeszcze do niedawna cmentarz był zapomniany, bo od lat nie dokonywano  tam  pochówków, a brak opieki ze strony mieszkańców przyczynił się do całkowitego wymazania go  z pamięci społecznej. O lokalizacji cmentarza i jego smutnej historii krążyły nie do końca  potwierdzone opowieści, przekazywane przez najstarszych mieszkańców. Nikt jednak nie potrafił wskazać konkretnej lokalizacji i wymienić nawet kilku nazwisk osób na nim spoczywających. Dzięki analizie map z 1852 r. obejmujących tereny graniczne Rudołowic i Bystrowic -jeden z geodetów- członek Zarządu naszego Stowarzyszenia- wskazał lokalizację cmentarza. Był to ostatni moment, gdyż właśnie na tym terenie rozpoczynały się prace rolnicze, które ostatecznie zatarłyby ślady po cmentarzu cholerycznym.

W 2012 roku członkowie Stowarzyszenia zwrócili się do Wójta Gminy Roźwienica z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zaprzestanie profanacji i zawłaszczania terenu cmentarza przez rolników użytkujących przyległe tereny oraz przekazania tej działki pod opiekę Stowarzyszenia. Podjęto również kroki celem wyznaczenia granic tej nekropolii. W tym celu zwrócono się do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z prośba o weryfikację granic i ponowne ich oznaczenie. Po kilku tygodniach zostały odtworzone, a teren cmentarza prowizorycznie ogrodzony. Wycięto samosiejki, wykoszono trawę oraz chwasty, a na środku zamontowano metalowy krzyż. Przez kolejne lata członkowie Stowarzyszenia oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Rudołowicach pielęgnowali teren, a na cmentarzu pojawiały się  znicze i świeże kwiaty.

Pod koniec 2014 roku dzięki pracom ziemnym prowadzonym w czasie scalenia udało się zniwelować teren i usypać kopiec. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic w maju 2016 r. wykonali szereg prac nadających obecny wygląd tej zapomnianej nekropolii, m.in. zamontowali: dębowy krzyż, położyli chodnik, umocnili skarpy kopca oraz ustawili kamień z tablicą pamiątkową.

Wierzymy głęboko, że staraniem miejscowego Stowarzyszenia przywrócimy pamięć o cmentarzu cholerycznym  i spoczywających tam osobach .

(kliknij w zdjęcie)

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top