III KWESTA

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

Rudołowice, 5 listopada 2015 r.

 

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic pragniemy podziękować wszystkim, uczestniczącym w III kweście cmentarnej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków rudołowickiego cmentarza. Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic serdecznie dziękuję osobom organizującym kwestę, kwestującym, ofiarodawcom oraz instytucjom, które pomogły przeprowadzić tegoroczną zbiórkę.

Dochód z tegorocznej kwesty został policzony komisyjnie w dniu 4 listopada 2015 r.
i potwierdzony liczeniem w banku. Dzięki hojności ofiarodawców zebrano 2.837,87 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 87/100).

Środki uzyskane podczas tegorocznej kwesty zostaną w całości przeznaczone na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na parafialnym cmentarzu.

Podziękowania kierujemy również na ręce księdza Mirosława Meteja – Proboszcza Parafii Rudołowice za pomoc i zaangażowanie w propagowaniu idei kwesty, mającej pomóc ocalić zabytki Naszej parafialnej nekropolii.

 

 

z poważaniem

 Zarząd Stowarzyszenia Miłośników

Historii i Tradycji Rudołowic

 

 

 

III Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Rudołowickiego cmentarza

 W dniu 1 listopada 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic po raz trzeci przeprowadzona zostanie kwesta pn. „Ratujmy zabytkowe nagrobki rudołowickiego cmentarza”.

Na XIX-wiecznym cmentarzu zachowało się  jeszcze kilkanaście zabytkowych nagrobków, a ich stan ulega ciągłemu pogorszeniu. Uzyskane podczas kwesty środki zostaną w całości przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić.

 

W zbiórce uczestniczyć będą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rudołowicach posiadający imienne identyfikatory i odpowiednio oznakowane puszki kwestarskie. Kwesta podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przeprowadzona w godzinach 7.00 – 19.00. 

 Liczymy na przychylne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy i zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich o wsparcie naszej akcji.

  

Zarząd Stowarzyszenia

Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top