55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

Kategoria: wydarzenia lokalne
Administrator

 

Jubileusz 55-lecia

Koła Gospodyń Wiejskich

w Rudołowicach.

        Z okazji uroczystego Jubileuszu 55-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla zaangażowania Pań w działalność Koła i  upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.
       Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele tego typu czynnie działających organizacji. Tym większy podziw wzbudza fakt, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znajdują Panie czas na pracę społeczną. Pielęgnujecie polską kulturę oraz wywieracie silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw.
       Dziękujemy za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców naszej miejscowości. Wraz z podziękowaniem składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym a także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej”.

Zarząd Stowarzyszenia 
Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

Zapraszamy na wideo relację

POD.24 (kliknij)

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top