Rudołowickie Gniazdo Historii

Kategoria: Gniazdo Historii
tomash123

  

do pobrania KARTA UCZESTNICTWA (kliknij)

  

Rudołowickie Gniazdo Historii

- wypracowanie nowych narzędzi edukacji wczesnoszkolnej wspomagających budowę więzi międzypokoleniowych

 

         Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Roźwienica, polegał on będzie na opracowaniu innowacyjnych narzędzi edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o lokalną historię, podania i legendy. W projekcie przewiduje się ścisłą współpracę 3 grup społecznych: osób starszych, młodzieży i dzieci. Młodzież na podstawie współpracy z osobami starszymi zbiera i opracowuje informacje na temat lokalnej historii i legend, które następnie zostają umieszczane w wirtualnej Bazie Historii. W ramach grupy tematycznej spotykają się eksperci mający na celu wybrać z Bazy historie na podstawie, których zostaną opracowane scenariusze. Opracowania te zostaną wykorzystane podczas spotkań czytelniczych, gdzie osoby starsze bądź opiekunowie będą przedstawiać wcześniej opracowane scenariusze. Dzieci słuchając, malują lub opowiadają jak wyobrażają sobie dany fragment czytanego scenariusza. Na podstawie ich spostrzeżeń zostają opracowane ilustracje wydane następnie w formie kolorowanki z motywami edukacyjnymi. W ramach projektu planuje przeprowadzić się 2 spotkania czytelnicze i wydać 2 serie kolorowanek każda na podstawie innego scenariusza. Na zakończenie projektu zostanie wydana pełno ilustrowana książeczka do czytania na podstawie scenariuszy wykorzystywanych podczas tworzenia kolorowanek.

 

 

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY STOWARZYSZENIA. JUŻ NIEDŁUGO INFORMACJE NA TEMAT PIERWSZYCH SPOTKAŃ, REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
I POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH
W RAMACH PRJEKTU.

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

 

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top