Założyciel Straży Ogniowej w Rudołowicach

Kategoria: OSP Rudołowice
Administrator

„Dr Aleksander Radwan Janowicz urodzony w 16 sierpnia 1843 r we Lwowie  gdzie ukończył szkołę gimnazjalną i Uniwersytet, zyskując godność doktorską [11 maja 1867 r]. Był wybitnym członkiem palestry lwowskiej, zasiadał w Radzie dyscyplinarnej i w Komisji egzaminacyjnej adwokackiej. Rozgłos i ogólne uznanie zjednał sobie jako obrońca w wielu procesach prasowych, przede wszystkim w procesie redaktora „Dziennika Polskiego” Jana Lama. Jako dwudziestoletni młodzieniec porwał się w r. 1863 do walki za Ojczyznę. Był porucznikiem w oddziałach pułkownika Tomasza Wierzbickiego i majora Wagnera, w bitwie pod Polichną w Lubelskim, stoczonej dnia 18 lipca 1863 r., został ranny w prawe ramię.

 Pracę naukową rozpoczął jako adwokat. Były to studia związane i zapewne wywołane jego praktyką zawodową, głównie z zakresu procedury cywilnej. W roku 1876 ukazała się jego pierwsza rozprawa: „O projekcie noweli egzekucyjnej wedle elaboratu Rady Państwa”, za nią poszła w roku 1881 druga: „O znaczeniu i skutkach orzeczeń najwyższego trybunału sprawiedliwości”. – W tym też roku habilitował się na Uniwersytecie lwowskim jako docent prywatny procedury cywilnej na podstawie pracy: „O interwencji tzw. ubocznej w procesie cywilnym” (1882).  Najtrwalszym jednak owocem jego pracy jest i pozostanie: „Historia prawa niemieckiego”. Dzieło to, nad którym autor pracował przeszło 8 lat (pierwszy zeszyt ukazał się w 1886 r., całość 1893 r.), odznaczała się nie tylko gruntowną znajomością źródeł i literatury naukowej niemieckiej i francuskiej, ale zawiera ponadto wiele poglądów samodzielnych, opartych na własnej pracy. Z założenia swego miało być ono podręcznikiem do nauki uniwersyteckiej. Dzieło prof. dr. Janowicza jest unikatem w literaturze naukowej polskiej (praca bowiem Bobrzyńskiego o tym samym przedmiocie jest zbyt krótka).W ciągu długoletniej pracy profesorskiej piastował Aleksander Radwan Janowicz trzykrotnie godność dziekana wydziału prawnego [Uniwersytetu Lwowskiego](w latach 1888/89, 1892/93, 1902/03), był też wiceprezesem Komisji egzaminacyjnej oddziału sądowego. Był rzetelnym i serdecznym przyjacielem młodzieży.

 W ostatnich latach życia zaszła w usposobieniu prof. Janowicza pewna zmiana. Obok zamiłowania do nauki, powstała w jego sercu , zawsze młodym, nowa miłość, a raczej z dawna kiełkująca bujnie rozkwitała, miłość do ziemi ojczystej. Początkowo usiłował ją z dawna pogodzić, ostatecznie uległ jej całkowicie. Po przejściu na emeryturę opuścił Lwów i osiadł w Rudołowicach w ziemi jarosławskiej. Ten ukochany zakątek ziemi polskiej zastąpił mu wszelkie zaszczyty i godności ludzkie, on go też przyjął na spoczynek wieczny.” Dr Aleksander Radwan Janowicz zmarł 11 marca 1919r.

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top