Ochotnicza Straż Pożarna

Kategoria: Rudołowice
Administrator

Przedstawiamy Państwu odświeżoną i uzupełnioną o nowe fakty Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołowicach. Kronika ta 17 maja 2015 weźmie udział w Powiatowym Konkursie Kronik Strażackich organizowanych w Chorzowie.

zapraszamy do oglądania  

KRONIKA OSP W RUDOŁOWICACH [kliknij]  

 Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Obecnie Straż Pożarna to zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. 

 

OSP RUDOŁOWICE

Założyciel Straży Ogniowej w Rudołowicach [kliknij]

Kronika OSP w Rudołowicach [kliknij]  


  

 LINK DO STONY OSP GMINA ROŹWIENICA [kliknij]

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top