Błękitni Rudołowice

Kategoria: Rudołowice
Administrator

grafika pochodzi ze strony KS Błękitni Rudołowice

- Fudbolowo.pl Błękitni Rudołowice

- KS Błekitni Rudołowice- strona nieoficjalna 

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Kategoria: Rudołowice
Administrator

 Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Obecnie Straż Pożarna to zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa. Pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński. 

  Pierwsze wzmianki o istnieniu jednostki Straży Ogniowej w Rudołowicach datuje się na 1882r. W 1906r. OSP Rudołowice wchodzi w struktury Związku OSP

Familia

Kategoria: Rudołowice
Administrator

Zespół pieśni i tańca „Familia” istnieje i działa od ponad 25 lat. Od samego początku kierowniczką grupy jest pani Helena Gołąb, której z chęcią pomaga jej mąż Wiktor. Na początku działalności grupa działała bez nazwy, aż w końcu w 1982 roku zapadła decyzja o nazwie „FAMILIA”, bo w skład zespołu wchodziły dzieci, krewni, znajomi, a później i wnuki pani Heleny.
„FAMILIA" z dnia na dzień powiększała się coraz bardziej i do grupy wokalnej doszła kapela, a z czasem została utworzona grupa taneczna. W 1988 do zespołu dołączył instruktor tańca ludowego pan Stanisław Zgryźniak, który zaczął uczyć tańców regionalnych okolic Przeworska i Rzeszowszczyzny. Dorobek twórczy jest imponujący i składa się z 7 widowisk, ponad 300 pieśni i przyśpiewek a także 30 tańców.
Teksty piosenek, scenek i obrzędów regionalnych tworzy sama Pani Helena a część pospisywała od starszych ludzi ze wsi lub okolicy. Zespół od 1999 roku jest Stowarzyszeniem. Motywem tego przedsięwzięcia była jeszcze lepsza możliwość rozwijania swojej pasji jaką jest kultywowanie i ochrona przed zanikaniem regionalnej kultury ludowej.
Zespół jest bardzo aktywny i bierze udział w wielu uroczystościach w regionie, znany jest na terenie całego kraju, występował również za granicą.
„Familia” może pochwalić się wizytą na osobistej audiencji w Watykanie gdzie śpiewali i tańczyli dla Ojca Św. Jana Pawła II. Zespół koncertował również w Kielcach, Zgorzelcu, w Tczewie, w Dobrym Mieście, w Bukowinie, a także w Niemczech w roku 2002 w dniach 12 – 14 grudnia w ramach święta „Bożonarodzeniowe miasteczka”, gdzie występował w takich miastach jak: Oberhausen, Dusseldorf, zaś na II Europejskim Festiwalu Tańca i Tygodniu Polskim w Dargun, Stlansudzie i Demmin, oraz na Ukrainie w Drohobyczu dla tamtejszej Polonii.
Koncerty nagrywane też są w Telewizji Regionalnej Rzeszów, Telewizji Polskiej Program II, Radiu Rzeszów, Telewizji Gdańsk i Szczecin.

Tak naprawdę trudno wyliczyć wszystkie dokonania zespołu. W 2002 roku zespół obchodził uroczystość 20 –lecia istnienia. Z tej okazji odbył się piękny koncert. Zespół otrzymał list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej, a Helena i Wiktor Gołębiowie obchodzili jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W roku 2007 przypadła następna rocznica 25-lecia istnienia zespołu i 55-lecia pożycia małżeńskiego założycieli p. Gołębiów.
Stowarzyszenie, które opiekuje się zespołem zorganizowało koncert, na który zaproszono zaprzyjaźnione rodzinne zespoły z Ukrainy i Polski, a długoletni członkowie zespołu „Familia” otrzymali medale, odznaki resortowe, dyplomy i upominki.

Zespół pieśni i tańca „Familia” stanowi zespół rozumiejących się ludzi, oddanych sprawie kultywowania i pielęgnowania zwyczajów i obrzędów ludowych rodzimego regionu. A co ważne wszyscy czują się tam jak jedna wielka rodzina.

Zapraszamy na oficjalną strone internetową zespołu Familia

www.zespolfamilia.pl

* artykuł pochodzi ze strony Urzędu Gminy w Roźwienicy www.rozwienica.itl.pl/

Koło Gospodyń Wiejskich

Kategoria: Rudołowice
Administrator

W niedzielne popołudnie 11 marca 2012  r. w Roźwienicy odbył się  konkurs na najładniejszy stół wielkanocny. Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz wyłonienie najładniejszego stołu wielkanocnego. Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Do konkursu przystąpiły stowarzyszenia, fundacje oraz KGW z terenu Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik Roźwienica i Kańczuga. W konkursie udział wzięło m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudołowic w składzie: Maria Gilarska, Maria Suberlak, Grzeszczak Renata i Chmura Katarzyna.

Podsumowanie  konkursu odbyło się na uroczystości  z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej przez Wójta Gminy Roźwienica Tomasza Kotlińskiego. Nagrody i dyplomy  ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wręczali osobiście Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Wiceminister Gospodarki Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak.

 

 

 

Podkategorie

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top