Koło Gospodyń Wiejskich

Kategoria: Rudołowice
Administrator

W niedzielne popołudnie 11 marca 2012  r. w Roźwienicy odbył się  konkurs na najładniejszy stół wielkanocny. Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz wyłonienie najładniejszego stołu wielkanocnego. Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Do konkursu przystąpiły stowarzyszenia, fundacje oraz KGW z terenu Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik Roźwienica i Kańczuga. W konkursie udział wzięło m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudołowic w składzie: Maria Gilarska, Maria Suberlak, Grzeszczak Renata i Chmura Katarzyna.

Podsumowanie  konkursu odbyło się na uroczystości  z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej przez Wójta Gminy Roźwienica Tomasza Kotlińskiego. Nagrody i dyplomy  ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wręczali osobiście Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta i Wiceminister Gospodarki Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak.

 

 

 

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Joomla Templates designed by Web Hosting Top