Historia Wola Węgierska

Historia Woli Węgierskiej

     Wola Węgierska leży wśród malowniczych wzgórz porośniętych lasami, które sięgają powyżej 400 metrów nad poziomem morza na krańcach gminy Roźwienica. Wieś została założona w 1404 roku, pod nazwą Wola Tuliczowska na prawie polskim przez Jana Mzurowskiego, na gruntach wsi Węgierka, prawdopodobnie w bliskiej odległości lub nawet na ty, samym miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej lokowano Węgierkę.  Świadczy o tym spór z 1434 roku o lokalizacje Woli Węgierskiej. W 1450 roku osada została przeniesiona z prawa polskiego na prawo niemieckie. W tym czasie w osadzie znajdowały się dwa stawy, karczma i młyn, a wieś należała do Jana Rozborskiego. W 1498 roku miał miejsce niezwykle groźny najazd wołosko – tatarski, który dotarł również w okolice Pruchnika. Najazd był tak niszczący, iż kolonizacje w niektórych miejscach trzeba było zaczynać od początku. Natomiast nazwa Tuliczów, którą niektórzy błędnie identyfikują z Węgierką jest wymieniana w spisach podatkowych z drugiej połowy XVII wieku (Tuliczów, czyli Wola Węgierska i Węgierka jako osobna osada).  Natomiast w rejestrze pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 roku widnieje już nazwa Wola. Nie wiadomo czy już wtedy miejscowość nazywano od sąsiedztwa Węgierki Wolą Węgierską, czy był to skutek najazdu tatarskiego z 1672, który  zniszczył osadę i musiano nadać jej jakiś okres wolnizny, by wieś mogła się znów zasiedlić . Niezwykle trudno uchwycić sytuacje gospodarczą miejscowości, w źródłach Wola Węgierska wymieniana jest razem z Węgierką, posiada również tych samych właścicieli. Należy jednak przyjąć, że położona nieco na uboczu od głównych szlaków wieś była mniejsza od Węgierki, stosunek wynosił zapewne 1/3 do 2/3. Wola Węgierska w 1785 roku liczyła 417 osób  wyznania rzymskokatolickiego, należących do parafii w Tuligłowach. Ludność wyznania grekokatolickiego należała do parafii w Pruchniku.

            Wola Węgierska w 1902 roku liczyła 121 domów, a zamieszkiwało tam 713 osób (obecnie wieś liczy 150 domów i 590 mieszkańców). Obszar dworski liczył 4 domy, mieszkało tam 31 osób. Przełożonym obszaru był Józef Łoziński. Rok wcześniej założono jednoklasową szkołę, do której w pierwszych latach uczęszczało 56 osób. Pierwszym nauczycielem był Antoni Balzer, a w 1905 roku jego miejsce zajęła Emilia Makares. W 1906 roku założono we wsi bibliotekę, początkowo zbiory liczyły 171 woluminów. W 1909 roku liczba ludności wzrosła do 713 osób, właścicielem w tym czasie był Klemens hrabia Szembek, który posiadał również sąsiednie miejscowości.

Wola Węgierska oprócz przepięknego położenia wśród gór i lasów posiada kilkadziesiąt drewnianych domów i zagród przeważnie z końca XIX i początku XX wieku, które tworzą przepiękną całość. Zachował się również budynek drewnianej szkoły wybudowanej około 1920 roku, a nad miejscowością góruje ładny kościół wzniesiony w latach 1984 – 1986 według projektu Jana Chałupskiego.                    

.

Scroll to Top