historia

Historia Bystrowice

Historia Bystrowic       Bystrowice – wieś została lokowana na prawie polskim pod nazwą Bystrejowice w połowie XIV wieku. W XVII wieku spotykamy także nazwę Bystrziowice. Prawdopodobnie od XIV wieku wieś należała do Mikołaja Mzurowskiego razem z pobliskimi miejscowościami, a później przeszła we władanie jego syna Jana Mzurowskiego. W 1464 roku Bystrowice wraz z …

Historia Bystrowice Read More »

Historia Wola Węgierska

Historia Woli Węgierskiej      Wola Węgierska leży wśród malowniczych wzgórz porośniętych lasami, które sięgają powyżej 400 metrów nad poziomem morza na krańcach gminy Roźwienica. Wieś została założona w 1404 roku, pod nazwą Wola Tuliczowska na prawie polskim przez Jana Mzurowskiego, na gruntach wsi Węgierka, prawdopodobnie w bliskiej odległości lub nawet na ty, samym miejscu, …

Historia Wola Węgierska Read More »

Historia Wola Roźwienicka

Historia Woli Roźwienickiej      Wola Roźwienicka powstała prawdopodobnie z inicjatywy Jana Gołuchowskiego mana Roźwienicy w pierwszej połowie XV wieku. Nazwa Wola sugeruje, iż wieś została założona na tzw. surowym korzeniu, a osadnicy dysponowali od kilku nawet do 30 – letniego okresu wolnizny od świadczeń na rzecz feudała. Przypuszczalnie był to przysiółek znacznie starszej Roźwienicy, …

Historia Wola Roźwienicka Read More »

Historia Więckowice

Historia Więckowic      Więckowice obecnie jedno z mniejszych sołectw w gminie Roźwienica, posiada bardzo stary rodowód. Wieś powstała jako przysiółek Bystrowic pod nazwą Wyączkowycze najpewniej około połowy XVI wieku. Pierwotnie lokowane były na prawie polskim, skoro w 1450 roku została przeniesiona na prawo niemieckie przez Kazimierza Jagiellończyka. W XIV i XV wieku Więckowice były …

Historia Więckowice Read More »

Historia Węgierka

Historia Węgierki      Węgierka położona jest nad rzeką Mleczką, przy trasie łączącej Jarosław z Pruchnikiem. Niewiadomo kiedy miejscowość została założona, istniała już w połowie XIV wieku, a pierwsza wzmianka pochodzi z 1358 roku. W tym czasie Węgierka była własnością protoplasty rodów Pruchnickich i Rozborskich herbu Korczak, zwanego w źródłach „Słoneczkiem”. Musiał on należeć do …

Historia Węgierka Read More »

Historia Tyniowice

Historia Tyniowic      Tyniowice – miejscowość według badań Krzysztofa Wolskiego powstała w połowie XIV wieku. W źródłach występuje również pod nazwą Tiniowice oraz Tyniewice. Według wykazu podatkowego z 1628 roku Tyniowice były niewielką wsią, posiadającą uprawiany 1 łan kmiecy, cerkiew, karczmę i młyn o 1 kole. Opodatkowanych było 3 zagrodników i 4 komorników. W …

Historia Tyniowice Read More »

Historia Czudowice

Historia Czudowic      Czudowice to mała miejscowość położona w gminie Roźwienica. Trudno dociec, skąd pochodzi nazwa tej miejscowości.  Według K. Wolskiego Czudowice w swojej nazwie kryje obce pochodzenie pierwotnych mieszkańców tej osady. nie jest wykluczone, że pochodzenie to może być urgofińskie, wszak staroruska nazwa Finów brzmi „Czud”. W pierwszej połowie XV wieku, Czudowice były wcale ludną …

Historia Czudowice Read More »

Historia Cząstkowice

Historia Cząstkowic      Cząstkowice niewielka miejscowość położona na zachodnich obrzeżach gminy Roźwienica. Początki wsi sięgają połowy XIV wieku, lecz niestety niewiele posiadamy informacji dotyczących tej wsi. O starej metryce Cząstkowic świadczy dobitnie nadanie w 1387 roku Janowi z Tarnowa przez Władysława Jagiełłę miasta Jarosław wraz z zamkiem i obszaru zwanego w dokumencie districtus iaroslaviensis. …

Historia Cząstkowice Read More »

Historia Chorzów

Historia miejscowości Chorzów Chorzów, miejscowość leżąca niedaleko Pruchnika, ale administracyjnie należąca do gminy Roźwienica. Pierwsza wzmianka dotycząca Chorzowa pochodzi z 1436 roku, wieś była wtedy własnością Jana z Rozborza. Prawdopodobnie miejscowość jest nieco starsza i powstała na przełomie XIV i XV wieku. Dwa lata później (1438 r.) wieś została odstąpiona przez Jana z Rozborza swemu …

Historia Chorzów Read More »

Scroll to Top