Nadanie imienia gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego szkole podstawowej w Rudołowicach

Wielkim świętem, jak też dniem uwieńczającym kilkumiesięczny okres starań o nadanie imienia naszej szkole w 170 rocznicę jej istnienia, stał się 28 września 2018 roku.  W tym dniu  nasza szkoła otrzymała sztandar oraz imię generała dywizji  Kazimierza Gilarskiego. Uroczystość przebiegała zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem, który jednak nie uwzględnił wszystkiego. Zabrakło w nim wzruszeń, które …

Nadanie imienia gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego szkole podstawowej w Rudołowicach Read More »